mapa | kontakt | početna |

Povećanje od 51% u odnosu na prošlonedeljni promet

Nedeljni izveštaj Beogradske berze, 06.10.2008.-10.10.2008.

 
 

Relativne vrednosti najtrgovanijih akcija u poredjenju sa indeksima Beogradske berze

Ostvareni ovonedeljni promet na Beogradskoj berzi iznosi 912 miliona dinara (EUR 8 miliona) i predstavlja povećanje od 51% u odnosu na prošlonedeljni. Takodje, evidentirani broj transkacija je povećan za 38%.

Vrednosti oba berzanska indexa su dostigle istorijski minimum. Vrednost indexa Belex 15 je samo u ovoj nedelji izgubio 26% od svoje vrednosti i iznosi 725,63 procentnih poena. Na drugoj strani, Belex line iznosi 1534,74 procentnih poena što znači da je izgubljeno 19% od svoje vrednosti.

Najveći dobitnik je akcija Napred GP (NPRD) koja je porasla za 14,9%. Ostali dobitnici na berzi ( Zorka Pharma (ZOPH) ,Voda Vrnjci (VDAV) i Ikarbus (IKRB) ) su ostvarili minoran rast manje od 1 procena.

Galenika Fitofarmacija (FITO) kao prošlonedeljni najveći dobitnik pretvorio se u ovonedeljnog najvećeg gubitnika. Ovonedeljna cena od 2.898 din je poredići sa prošlom nedeljom anulirala porast i nastavila pad ostvarivši gubitak od 47,30%.

Kao i prošle nedelje najtrgovanija akcija je bila AIK banka (AIKB) čiji promet je dostigao 165 miliona dinara. Ujedno ova akcija je je pala za 42% i njena cena iznosi 2.659 dinara.

Medju preduzećima sa značajnim padom cena akcija nalaze se i Veterinasrki zavod Subotica (VZAS) sa padom od 39% i Informatika (INFM) sa padom cene od 36%. Opšti pad cena akcija na Belexu nije zaobisašao ni jedinu banku na A listing , Metals banku (MTBN) koja je izgubila 38% od svoje vrednosti.

Iz predhodne nedelje možemo izdvojiti informaciju da je ruski Avtodetalj servis stekao 49,39% vlasništva u zemunskom proizvođaču autobasa Ikarbus a.d. Iz ruske firme je stigla najava da će do većinskog vlasništva stići preko Beogradske berze.

Beogradska berza je od 08. oktobra uvela utvrđivanje cene na zatvaranju u trgovanju hartijama od vrednosti po metodi kontinuiranog trgovanja - u visini prosečne ponderisane cene svih trgovanih jedinica svake od hartija od vrednosti, a tokom celokupnog vremenskog perioda trajanja faze kontinuiranog trgovanja.

Italijanska grupacija Fondiaria SAI je objavila ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca DDOR a.d. Novi Sad. Datum zatvaranja ponude je 29. oktobar i cena po kojoj se stiču akcije je 10.336 dinara.