mapa | kontakt | početna |

Vesti iz fondova

 

Uto, 15/10/2013

Generali Basic Generali Index 

Sedam godina Delta Generali dobrovoljnog penzijskog fonda

Beograd - Prvo društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom u Srbiji, Delta Generali, obeležio je sedmu godinu poslovanja. Društvo upravlja sa dva dobrovoljna penzijska fonda ?? Basic i Index. Od osnivanja, imovina fondova uve?ana je za više od dvadeset puta i iznosi preko 5 milijardi dinara, što čini više od četvrtine tržišta dobrovoljnih penzijskih fondova. U 2012. godini u oba fonda su ostvareni prinosi iznad proseka industrije. U fondovima Delta Generali Basic i Delta Generali Index štedi gotovo 50 hiljada članova. Sedam godina poslovanja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Delta Generali ujedno predstavlja i sedam godina postojanja industrije dobrovoljnih penzijskih fondova, pošto je društvo za upravljanje Delta Generali prvo dobilo licencu Narodne banke Srbije za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Dobrovoljni penzijski fodnovi Delta Generali Basic i Delta Generali Index imaju jasno diferencirane investicione politike i dva različita mehanizma borbe protiv inflacije i depresijacije dinara. U Dobrovoljnom penzijskom fondu Delta Generali Index se štedi isključivo u evro indeksiranoj aktivi, dok se u fondu Delta Generali Basic kombinuje ulaganje u evro indeksiranu aktivu sa ulaganjem u kvalitetne dinarski denominovane instrumente. ??Najve?a prednost dobrovoljnih penzijskih fondova jeste njihova potpuna fleksibilnost za članove. ?lan sam bira iznos i dinamiku uplate. Tako?e, on može u nekom trenutku i prestati da upla?uje, pa nastaviti kad mu to finansijske mogu?nosti dozvole i to bez bilo kakvih posledica. Država, kroz poreske olakšice, stimuliše i poslodavce i fizička lica da upla?uju u dobrovoljne penzijske fondove iznose do 5.214 dinara, što svakako treba iskoristiti. Iako su potpuno fleksibilni za članove, sam rad dobrovoljnih penzijskih fondova je strogo regulisan i kontrolisan od strane Narodne banke Srbije. Zagarantovana je sigurnost ulaganja, kroz striktna ograničenja u šta i koliko maksimalno društvo za upravljanje penzijskim fondom sme da se ulaže. Sigurnost ulaganja, uz veliku javnost rada, doprinosi transparentnosti koja je potrebna za izgradnju poverenja, u proteklim vremenima često narušavanog, a bez kojeg je postojanje ovakvog proizvoda praktično nemogu?e.? ?? izjavila je Nataša Marjanovi?, direktor Delta Generali Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

Pon, 17/06/2013

Generali Basic Generali Index 

50% popusta na cenu tehničkog pregleda za sve članove Delta Generali dobrovoljnih penzijskih fondova


Čet, 30/05/2013

Generali Basic Generali Index 

Ukidanje poreza na kapitalnu dobit za DPF

Prema članu 72, Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak gra?ana ("Sl. glasnik" 47/2013) od 30.05.2013. uvodi se poresko oslobo?enje po osnovu kapitalnog dobitka kod isplata akumuliranih sredstava iz dobrovoljnih penzijskih fondova koje se ispla?uju saglasno zakonu koji ure?uje tu oblast.

Sre, 30/01/2013

Generali Basic Generali Index 

Povećan iznos neoporezivih uplata

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, od 1. februara 2013., maksimalna neoporeziva uplata u dobrovoljne penzijske fondove poveĿana je na 5.214 dinara. Dosadašnja gornja granica za neoporezivanje uplata doprinosa iznosila je 4.647 dinara. Od 1. februara poslodavci mogu da povećaju iznos doprinosa koje uplaćuju za svoje zaposlene, oslobođeni od plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, do sume od 5.214 dinara. Uplate koje poslodavac vrši putem administrativne zabrane, obustavom i plaćanjem iz zarade zaposlenog, takoĿe su osloboćene plaćanja poreza. Članovi dobrovoljnog penzijskog fonda mogu iskoristiti poreske olakšice po oba navedena osnova.

Sre, 09/01/2013

Dunav fond 

Stopa prinosa

Stopa prinosa fonda:

za poslednjih 12 meseci (1.1.2012. - 31.12.2012.) iznosi 13,69%
za poslednjih 5 godina (1.1.2008. - 31.12.2012.) iznosi 7,82%
od početka poslovanja (2.04.2007. - 31.12.2012) iznosi 6,91%


Sre, 05/12/2012

Ilirika ProActive 

FIMA SEE ACTIVIST

Poštovani, vrednosti obračunate na dan 04.12.2012. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 108.088.234,37 RSD Neto vrednost imovine po akciji 11.454,88 RSD. Tržišna vrednost akcije fonda na dan 04.12.2012. iznosi 7.250,00 RSD


Pet, 23/11/2012

Dunav fond 

Dunav fond sponzor Mediteraneo festivala vina, gastronomije i vinskog turizma

Dunav dobrovoljni penzijski fond je sponzor Mediteraneo festivala vina, gastronomije i vinskog turizma koji se održava 24-25.11.2012. novembra u Beogradu u hotelu Metropol.

Na festivalu ćete biti u prilici da uživate u degustaciji kvalitetnih vina, probate razne delikatese (pršute, sireve, tartufe, masline) i od eminentnih stručnjaka iz oblasti vinarstva i gastronomije saznate više o mediteranskoj ishrani i pravilnom konzumiranju vina.

Dobrodošli na promociju kvaliteta življenja. Vino i mediteranska ishrana vezuju se za kulturu kvalitetnog življenja a mi smo, kao partner naših građana u planiranju finansijske sigurnosti, posvećeni njihovom kvalitetnom životu i u starijoj životnoj fazi, onoj u kojoj prestaju da budu radno aktivni, ali u kojoj im privatna penzija pomaže da očuvaju kvalitetan stil života i navike.


Sre, 21/11/2012

Ilirika ProActive 

FIMA SEE ACTIVIST ad Beograd

Poštovani, vrednosti obračunate na dan 20.11.2012. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 105.577.405,05 RSD Neto vrednost imovine po akciji 11.188,79 RSD. Tržišna vrednost akcije fonda na dan 20.11.2012. iznosi 7.250,00 RSD


Sub, 10/11/2012

Generali Basic Generali Index 

12. novembar neradni dan za poslovnu mrežu Delta Generali dobrovoljnog penzijskog fonda

U okviru obeležavanja državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu, poslovnice Delta Generali dobrovoljnog penzijskog fonda neće raditi u ponedeljak, 12. novembra. Delta Generali poslovna mreža će od narednog dana funkcionisati u skladu sa redovnim radnim vremenom.

Sre, 24/10/2012

Generali Basic Generali Index 

Šest godina dobrovoljnog penzijskog fonda

Delta Generali dobrovoljni penzijski fond i Delta Generali društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom obeležili su šest godina postojanja, sa 27 odsto učešća na tržištu i oko 50.000 članova. Delta Generali društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskom fondom upravlja sa dva fonda, četiri milijarde dinara i do sada je isplatilo pet miliona evra penzija."Štednja u dobrovoljnom penzijskom fondu, nije magična formula za bogaćenje preko noći. U pitanju je odgovorna, zrela odluka, kojom se obezbeđuju novčana sredstva za normalan život u starosti", rekla je na konferenciji za novinare Nataša MarjanoviĿ, direktorka Delta Generali društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Ističući da je zadovoljna rezultatima koje ostvaruju Delta Generali fondovi Basic i Index, imajući u vidu ekonomsku krizu, ona je navela da je prinos ostvaren u poslednje tri godine viši od proseka na tržištu.Andrea Simoncelli, generalni direktor Delta Generali Osiguranja, osnivača Delta Generali dobrovoljnog penzijskog fonda ukazao je da su samo 2,5 odsto graĿana Srbije članovi dobrovoljnih penzijskih fondova, što je najniži procenat u Evropi. Simončeli je ocenio da razlog nisu ni nedostatak novca, ni nedovoljni podsticaji Vlade Srbije, već to što graĿani u Srbiji nisu naučeni da razmišljaju o budućnosti i što se sredstva ne investiraju na pravi način. On je ukazao da je od velike važnosti i odnos dinara i evra, tako da članovi dobrovoljnih penzijskih fondova, kada se odbije devalvacija, mogu računati na razuman iznos."Nova vlada primenjuje mudru monetarnu politiku i drži kurs pod kontrolom", ocenio je Simončeli i dodao da je ono što rade guverner Narodne banke Srbije i ministar finansija veoma dobro. Generalni direktor Delta Generali Osiguranja poručio je da treba verovati u dinar. Šest godina poslovanja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Delta Generali ujedno predstavlja i šest godina postojanja industrije dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji, pošto je društvo za upravljanje Delta Generali prvo dobilo licencu Narodne banke Srbije za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

Sre, 10/10/2012

Generali Basic Generali Index 

Stopa poreza na kapitalnu dobit povećana na 15%

Usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 93/2012, a koji je stupio na snagu 6.10.2012. godine, izmenjene su odredbe koje definišu poresku stopu kojom se oporezuje kapitalna dobit. Kapitalnim dobitkom smatra se razlika između akumuliranih sredstava povučenih jednokratnom i programiranom isplatom i visine uplaćenog penzijskog doprinosa uvećanog indeksom rasta cena na malo. Stopa poreza na kapitalnu dobit iznosi 15%.

Čet, 04/10/2012

Dunav fond 

Stopa prinosa

Stopa prinosa fonda:

za poslednjih 12 meseci (1.10.2011. - 30.09.2012.) iznosi 10,74%
za poslednjih 5 godina (1.10.2007. - 30.09.2012.) iznosi 6,19%
od početka poslovanja (2.04.2007. - 30.09.2012) iznosi 6,15%Sre, 12/09/2012

Ilirika ProActive 

FIMA SEE ACTIVIST

FIMA SEE ACTIVIST ad Beograd Poštovani, vrednosti obračunate na dan 11.09.2012. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 102.079.615,98 RSD Neto vrednost imovine po akciji 10.818,10 RSD. Tržišna vrednost akcije fonda na dan 11.09.2012. iznosi 8.800,00 RSD


Pon, 10/09/2012

Dunav fond 

Članovima fonda isplaćena milijarda dinara

Dunav dobrovoljni penzijski fond je od osnivanja 2007. godine do danas isplatio milijardu dinara svojim članovima. Pored blizu 22.000 jednokratnih isplata, iz fonda se isplaćuju i 34 redovne penzije na periode od jedne do deset godina.

Dunav ima preko 84.000 clanova, a sa preko 6 milijardi dinara imovine fonda pokriva 41% tržišta. U strukturi članova preovlađuju zaposleni u čiju korist poslodavac uplaćuje dopunske penzijske doprinose i na taj način im, pored državne, obezbeĿuje i dodatnu, privatnu penziju.


Pon, 03/09/2012

Ilirika ProActive 

FIMA SEE ACTIVIST ad Beograd

Poštovani, vrednosti obračunate na dan 31.08.2012. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 104.235.307,45 RSD Neto vrednost imovine po akciji 11.046,56 RSD. Tržišna vrednost akcije fonda na dan 31.08.2012. iznosi 8.800,00 RSD


Sre, 22/08/2012

Ilirika ProActive 

FIMA SEE ACTIVIST

Poštovani, vrednosti obračunate na dan 21.08.2012. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 99.158.145,95 RSD Neto vrednost imovine po akciji 10.508,49 RSD. Tržišna vrednost akcije fonda na dan 21.08.2012. iznosi 8.800,00 RSD


Sre, 15/08/2012

Ilirika ProActive 

FIMA SEE ACTIVIST ad Beograd

Poštovani, vrednosti obračunate na dan 14.08.2012. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 101.552.310,02 RSD Neto vrednost imovine po akciji 10.762,22 RSD. Tržišna vrednost akcije fonda na dan 14.08.2012. iznosi 8.800,00 RSD


Uto, 31/07/2012

Dunav fond 

Imovina Dunav fonda dostigla 6 milijardi dinara

Imovina Dunav fonda dostigla je 6 milijardi dinara. Iz fonda se isplaćuje 30 programiranih isplata (penzija), a ukupno je za 5 godina poslovanja isplaćeno 21.574 isplata u vrednosti od preko 973 miliona dinara.


Čet, 12/07/2012

Generali Basic Generali Index 

Besplatni preventivni pregledi za članove

Delta Generali društvo za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom obezbedilo je članovima fondova Delta Generali Basic i Delta Generali Index besplatan preventivni pregled u domu zdravlja "Jedro". Članovi fondova koji 1. jula 2012. na individualnom računu imaju više od 300.000 dinara u domu zdravlja "Jedro" besplatno mogu da urade jedan od dva ponuĿena pregleda i to:Žene:
 • ginekološki pregled sa palpatornim pregledom dojki, klinički pregled interniste, EKG i ultrazvuk abdomena ili
 • laboratorijske analize - kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija Er, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, urea, kreatinin, mokraĿna kiselina, AST, ALT, ukupni bilirubin, Gama GT, gvožde, TSH, fT4, pregled urina i pregled lekara opšte prakse.
 • Muškarci:
 • pregled urologa, klinički pregled interniste, EKG i ultrazvuk abdomena ili
 • laboratorijske analize - kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija Er, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, urea, kreatinin, mokraĿna kiselina, AST, ALT, ukupni bilirubin, Gama GT, gvožde, TSH, fT4, pregled urina i pregled lekara opšte prakse.
 • Akcija počinje u julu 2012. i traje godinu dana. Besplatne preventivne preglede članovi mogu da obave u mesecu kada su rođeni ili u narednom mesecu. Tako na primer, članovi rođeni u julu pregled mogu obaviti u tom mesecu ili tokom avgusta i tako redom do jula 2013. godine.Organizacijom besplatnih preventivnih pregleda, Delta Generali Dobrovoljni Penzijski Fond nastavlja sa aktivnostima koje za cilj imaju očuvanje zdravlja članova fondova.Za zakazivanje besplatnih pregleda, kao i dobijanje drugih informacija pozovite Delta Generali Dobrovoljni Penzijski fond na brojeve telefona: 011 201 2778 i 011 201 1764.

  Čet, 05/07/2012

  Dunav fond 

  Stopa prinosa

  Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.07.2011. - 30.06.2012.) iznosi 8,48%, za poslednjih 5 godina (1.07.2007. - 30.06.2012.) 6,75%, a od početka poslovanja (2.4.2007. - 30.06.2012.) 6,08%.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 38 Next page Page 10

  Pretraga