mapa | kontakt | početna |

DDOR GARANT Ekvilibrio

Penzioni fondovi | Dobrovoljni penzijski fond

DDOR GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. | DDOR GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. web


Pet, 19/04/2024

2665.19

Promena

+0.16

Adresa
Maršala Birjuzova 3-5
Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 3036 142
Fax: +381 11 3036 143
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.16
1 nedelja +0.13
1 mesec -0.65
3 meseca +0.24
6 meseci +0.76
1 godina +4.54
od osnivanja +166.52
-2024 +0.51
2024 Q2 +0.09
2024 Q1 +0.42
+2023 +5.17
+2022 -7.37
+2021 -0.04
+2020 +2.00
+2019 +5.63
+2018 +5.42
+2017 +4.13
+2016 +7.43
+2015 +16.12
+2014 +11.81
+2013 +9.66
+2012 +11.72
+2011 +1.61
+2010 +9.36
+2009 +12.68
+2008 -7.22
+2007 -0.17

Osnovni podaci

Tip Penzioni fondovi
Vrsta Dobrovoljni penzijski fond
Početak rada Sre, 10/01/2007
Starost fonda 6312 dana
Naknade
Min. ulog 500.00
Ulazna 2.7%
Izlazna
Upravljačka 2.0000%

Investiciona politika

Imovina Fonda ulaže se sa ciljem povecanja ukupnog prinosa u korist clanova Fonda, a u skladu sa sledecim nacelima:

 • nacelo sigurnosti imovine Fonda – u strukturi portfolija Fonda nalaze se hartije od vrednosti izdavalaca sa visokim kreditnim rejtingom;
 • nacelo diversifikacije portfolija – u strukturi portfolija Fonda nalaze se hartije od vrednosti koje se razlikuju prema vrsti i izdavaocima, kao i prema drugim obeležjima;
 • nacelo održavanja odgovarajuce likvidnosti – u strukturi portfolija Fonda nalaze se hartije od vrednosti koje je moguce brzo i efikasno kupiti i prodati po relativno ujednacenoj i stabilnoj ceni.

Društvo za upravljanje ce svojim unutrašnjim aktima utvrditi takav sistem upravljanja svim rizicima koji se javljaju u njegovom poslovanju koji ce omoguciti njihovo efektivno identifikovanje, merenje i kontrolu, kao i upravljanje tim rizicima, a narocito: tržišnog rizika, operativnog rizika, rizika likvidnosti i rizika uskladenosti poslovanja s propisima. Sistem upravljanja rizicima podrazumeva: ustanovljavanje jedne ili više organizacionih jedinica u društvu za upravljanje fondom u cijem ce delokrugu biti kontrola rizika; utvrdivanje procedura za kontrolu rizika; uredenje sistema interne kontrole. Sistem upravljanja rizicima mora biti u skladu s pravilima struke, dobrim poslovnim obicajima i poslovnom etikom.

Najveci i najmanji deo sredstava Fonda koji se može ulagati u pojedine hartije od vrednosti i nekretnine ili u novcane depozite

 • u dužnicke hartije od vrednosti koje izdaju Narodna banka Srbije i Republika Srbija, u hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica uz garanciju Republike Srbije, kao i u hartije od vrednosti koje izdaju medunarodne finansijske institucije – do 100%;
 • u dužnicke hartije od vrednosti koje izdaju jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji – do 20%;
 • u dužnicke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji i pravna lica sa sedištem u državama clanicama Evropske unije, odnosno državama clanicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) – do 20%;
 • u hipotekarne obveznice koje se izdaju na teritoriji Republike Srbije – do 30%;
 • u depozitne potvrde koje izdaju banke sa sedištem u Republici Srbiji i banke sa sedištem u državama clanicama Evropske unije, odnosno OECD-a – do 20%;
 • u akcije pravnih lica sa sedištem u Republici Srbiji i akcije stranih pravnih lica sa sedištem u državama clanicama Evropske unije, odnosno OECD-a – do 30%.
 • u nekretnine: u jednu nepokretnost najviše do 5% imovine fonda, a ukupna ulaganja ne mogu iznositi više od 15%.
 • u depozite: do 5% imovine dobrovoljnog penzijskog fonda ulaže se u novcane depozite kod banaka.

Investicione odluke mogu donositi samo portfolio menadžeri. Društvo za upravljanje ce imati investicioni odbor – savetodavni organ, koji razmatra i analizira investicione predloge, analizira prošle prihode i proverava upravljanje rizicima. Obavezni clanovi investicionog odbora su portfolio menadžer i clanovi Izvršnog odbora. Portfolio menadžer je predsednik Investicionog odbora. Na osnovu predloženih i razmatranih investicionih predloga, portfolio menadžer usvaja investicionu odluku.

 • Promene investicione politike može predložiti svaki clan investicionog odbora. O promeni odlucuje Izvršni odbor, a saglasnost daje Upravni odbor Društva za upravljanje. Clanovi fonda ce o nastaloj promeni investicione politike biti obavešteni najmanje 30 dana pre pocetka primene izmenjenih pravila preko internet stranice Društva za upravljanje www.garant-penzije.eu i dnevnog lista Politika.

Portfolio menadžer

Gdin Ivan Jovanović

Gospodin Ivan Jovanović diplomirani ekonomista Unverziteta u Beogradu. Poseduje licencu brokera od 2002 godine i licencu Portfolio menadžera od 2007. godine, izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-27-6016/2-07. U društvu "DDOR GARANT" je 01. avgusta 2014. godine imenovan za Portfolio menadžera i Predsednika Investiciong odbora Društva, i od tog datuma obavlja poslove portfolio mendadžera. Od 2011. do 2014. godine zaposlen u DZU Erste Invest a.d. i DZU Ilirika na pozicij Portfolio menadžera gde je upravljao sa više otvorenih investicionih fondova sa različitim strategijama ulaganja. Od 2008. do 2010. godine bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera u DZU Hypo Investments. U Brokersko dilerskom društvu KBK Broker bio je zaposlen u periodu od 2002. do 2004. godine, a u AC-broker-u u periodu od 2004. do 2007. godine. U okviru poslovanja koje je obavljao stekao je široko znanje i iskustvo u poslovanju na finansijskom tržištu naročito u delu upravljanja portfoliom. Aktivno je bio angažovan na poslovima trgovanja akcijama i obveznicama, vršio analize tržišta kapitala i pojedinačnih hartija, definisao i sprovodio različite strategije investiranja imovine.