mapa | kontakt | početna |

KOMBANK InFond

Investicioni fondovi | Otvoreni balansirani fond

KomBank INVEST a.d. Društvo za upravljanje investicionim fondovima | KomBank INVEST a.d. Društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Sre, 13/12/2017

933.96

Promena

+0.00

Adresa
Kralja Petra 19 11000 Beograd E-mail: slobodan.milicevic@kombankinvest.com
Kontakt
+381(0)11/330-8159 +381(0)11/330-8160
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.00
1 nedelja -0.16
1 mesec -0.52
3 meseca -0.68
6 meseci +2.53
1 godina +2.42
od osnivanja -6.60
-2017 +2.65
2017 Q4 -0.07
2017 Q3 +1.42
2017 Q2 -1.41
2017 Q1 +2.73
+2016 +19.78
+2015 +10.21
+2014 +5.39
+2013 +5.64
+2012 +6.41
+2011 -21.66
+2010 +1.28
+2009 +1.73
+2008 -27.93

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni balansirani fond
Početak rada Uto, 27/05/2008
Starost fonda 3488 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna 0.0%-2.5%
Izlazna 0.0%-1.0%
Upravljačka 3.0000%

Investicioni cilj

Primarni investicioni cilj Društva za upravljanje sastoji se u tome da svojom profesionalnošću omogući članovima Fonda da uz preuzimanje umerenog rizika ostvare visoke stope prinosa na sredstva uložena na duži vremenski period.

Investiciona politika

Investiciona politika predstavlja akt kojim se definiše način ulaganja sredstava, strategije upravljanja i kontrola portfolia investicionog fonda u svrhu postizanja definisanog investicionog cilja.

Investiciona politika sprovodi se primenom osnovnih načela investiranja u hartije od vrednosti a to su:

  • Načelo sigurnosti
  • Načelo diversifikacije
  • Načelo likvidnosti

Primenom investicione politike omogućava se optimalna alokacija novčanih sredstava po vrstama i količini hartija od vrednosti u cilju postizanja visokih stopa prinosa uz preuzimanje umerenih rizika.

Portfolio menadžer

Slavko Davidović, portfolio menadžer

Portfolio menadžer Fonda je Slavko Davidović, CFA. Rođen je u Beogradu gde je završio Ekonomski fakultet Beogradskog univerziteta. Licencu brokera je stekao 2006. godine, a zvanje portfolio menadzera 2009. godine. Dozvolu za obavljanje poslova portfolio menadžera dobio je od Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije 03.02.2011. (broj dozvole: 5/0-27-281/2-11). Poseduje višegodišnje iskustvo u poslovima brokera i finansijskog analitičara koje je sticao u firmama: BDD Confidence a.d. Beograd, Hypo Alpe-Adria Securities a.d. Beograd i CA Leasing Srbjia d.o.o. Položio je ispite za sva tri nivoa u organizaciji CFA instituta i stekao je pravo na prestižno CFA zvanje. U DZU Kombank Invest je zaposlen na mestu portfolio menadžera od 1. oktobra 2012. godine.

Dokumenta

Formulari